Полезно

Приложение

Основно приложение

Основното приложение на контейнерите е опаковка за транспорт по море, по шосе, по железница, по въздух. Предлаганите от нас контейнери се ползват като SOC (Shipper's Own Container) в различни случаи.

imageimage
Превоз и временно съхранение на продукти с клас 1 на опасност по IMDG / ADR. Това са по правило военни продукти или, както биват наричани още, продукти, свързани с отбраната. Но също и фойерверки за тържества. Всички тези продукти са предмет на строг контрол по всяка точка на света. За тях са необходими разрешителни за износ, за внос, за транзит, за претоварване, за превоз, за съхранение и обработка. По правило е необходимо опаковките за превоз на тези стоки да са на разположение по-дълго време от обичайно предоставяното от контейнерните линии. Необходимо е да бъдат превозвани в защитени опаковки, подсигурени от посегателство, влага и други атмосферни влияния, случаен допир с открит огън или искри, нежелано смесване с други вещества и др. Необходимо е да могат бързо и лесно да бъдат натоварени, разтоварени, стифирани, преброени, както и да бъде установено, че стоката в тях е непокътната. При това трябва да е известно коя стока в коя опаковка се намира, както и коя опаковка къде точно се намира на огромния стиф от опаковки. В изпълнение на тези цели и задачи стандартизираните метални кутии, наречени контейнери, са незаменим помощник, без аналог в световната логистика и транспорт.
Превоз и временно съхранение на военни продукти (продукти, свързани с отбраната) без клас на опасност. Подлежат на аналогичен контрол като продуктите с клас на опасност, но без повишения риск от самовзривяване и запалване.

Превоз на проектни товари. При товари, предназначени за изграждена на инфраструктурен или индустриален обект често е необходимо контейнерът да бъде ползван по-дълго време. Необходимо е стоката да бъде защитена от атмосферни влияния и всички други рискове на строителния обект. В зависимост от периода на ползване клиентите ни могат да изберат покупка или наемане.

Всякакъв друг вид случаи, за които по някаква причина са необходими SOC. Например поради това, че контейнерните линии отказват да предоставят свои контейнери, поради вида на товара или заради крайната дестинация.
 

Съхранение

Предлаганите от нас контейнери могат да бъдат ползвани за склад и всякакви други цели, за които е неохбодимо помещение за съхранение на стока или техника – краткосрочно или дългосрочно.

image
  • Склад
  • Гараж
  • Магазин, търговски център
  • Кафе, Сладкарница, Ресторант
  • Къща
  • Плевня
 

Полезна информация

Нови контейнери

imageimage
Добре е да се знае, че повече от 90% от морските контейнери, използвани по света, се произвеждат в Китай. При производството на нов контейнер същият бива освидетелстван от класификационна организация и получава 5 годишна валидност, маркирана върху CSC табелката му.

Нови контейнери се придвижват до Европа със стока. Търсят се варианти стоката да е щадяща вътрешността на контейнера, за да може да се запази вида му като нов, за което няй-подходящата стока е текстил, но се товарят и други стоки. Така, един „нов" контейнер в Европа вече е минал поне 6 претоварни операции до депото, в което се предлага, както и едно вкарване и едно изкарване на стока. И при доставка до клиент ще бъде още веднъж товарен на камион и още веднъж разтоварен.
Възможно е да има следи от тези манипулации с контейнера отвън, както и от вкарване/изкарване стока в/от него.

Придвижването на контейнери се извършва когато е възможно – има конкретно запитване или общо търсене, има контейнерна линия, която към текущия момент да приемa SOC (Shipper's Own Containers). И е възможно да минат 3-6 или повече месеца от производството до позиционирането му на място за продажба в Европа. Предвид това, като нови в масовия случай се търгуват контейнери, произведени през текущата и предходната година.

По-нови контейнери

image

Контейнери, които са с първоначалната петгодишна валидност на табелката, но са произведени преди две и повече години се предлагат като "по-нови".

Употребявани контейнери

Контейнери, които са със здрави стени и покрив, здрави уплътнения на вратите, здрави заключващи механизми, здрав под, без изкривявания по вертикални и хоризонтални греди, здрави и в добро състояние фитинги и които са все още годни за морски превоз и могат да бъдат освидетелствани, се предлагат като употребявани. Те се предлагат като cargo worthy.

Възможно е такива контейнери да имат заварки по стените и тавана, пребоядисани участъци, сменени номера, подменени плотове от подовата настилка. Възможно е да имат петна от ръжда предвид агресивната среда в морето и океана, където обичайно работят.
Като "As Is" или без ангажимент за състоянието им, се предлагат контейнери, които са с изкривени вертикални или хоризонтални греди, имат зони от ръжда по вратите, които не могат да бъдат възстановени, имат липсващи уплътнения или други повреди, поради, които не могат да бъдат освидетелствани за превоз по море. Понякога годни контейнери, за които няма информация в какво състояние се намират, се предлагат като "as is".
 

Правила за безопасност и препоръки за ползване и обработка

 
imageimageimage
Всеки контейнер е снабден с табелка. На тази табелка е отбелязана референция за одобрението му за ползване при превоз, пломбиран според изискванията на митниците и са маркирани изисквания и данни за безопасност, съгласно CSC (Container Safety Convention). Информация за CSC тук (https://www.bic-code.org/csc-plate/). При производството на контейнера и поставяне на табелката му контейнерът получава 5 годишна валидност. След изтичане на този срок контейнерът бива периодично подлаган на преглед и подновяване на валидността на табелката. Обучен инспектор преглежда контейнера за състоянието на вертикалните и хоризонтални греди, годността на фитингите, здравината на пода и дъното, стените и тавана. Преглежда механизмите за затваряне и заключване на вратите, както и уплътненията на вратите. Зададената нова валидност се маркира на CSC табелката, посредством залепяне на ACEP стикер с крайния срок, преди който трябва да бъде извършен следващия преглед. Повече за ACEP можете да прочетете тук. (https://www.bic-code.org/acep/).

Добре е да се знае, че за нормално отваряне и затваряне на вратите е необходимо контейнерът да бъде поставен на нивелирана площадка с гладка повърност. Роля на такава площадка биха могли да играят и 6 точки, които са под нивел една спрямо друга.
Най-семплият начин за разтоварване от камион и позициониране на контейнер е този, при който камионът застава на мястото където бъдещият ползвател желае да бъде поставен контейнерът. Кранът застава перпендикулярно на камиона и повдига контейнера. Камионът се премества, а кранът пуска контейнера. И контейнерът е поставен на предварително желаното място. Добре е да се знае, че 20 футови контейнери могат да бъдат доставяни със саморазтоварен камион. Възможностите на този вид техника не са безкрайни и разстоянието от камиона до мястото, на което кранът му може да постави контейнера, е сравнително малко, но въпреки това е добра възможност за избягване на усложнения при координация на камион и кран, както и за оптимизиране на разходите. В някои страни има също и саморазтоварни камиони за 40 футови контейнери. У нас такива все още не са разпространени, но се надяваме скоро да бъдат налични.
Пишете ни!