Офис контейнери

Офис контейнерите или от английски език accommodation или контейнери за настаняванеса изработени от стени и таван с изолационен материал, т.нар. сандвич панели, годни да осигурят защита на помещението от атмосферни влияния и да подпомогнат затопляне или охлаждане на помещението до температура, комфортна за да бъдат обитавани от хора.

Използват се за офиси, работни помещения, спални и друг вид жилищни помещения, бани, тоалетни и т.н..

Могат да бъдат модулни и сглобявани в далеч по-големи помещения от размерите на отделен контейнер.

Обичайно са сглобяеми и разглобяеми като при превоз се събират 8 х 20' в рамките на стандартен 20' контейнер.
Попитайте за оферта
Пишете ни!